O PODJETJU

logo

Smo podjetje, ki že vrsto let uspešno deluje napodročju komunalne in cestne infrastrukture v Sloveniji. Začetki segajo že v leto 1991, ko je bilo ustanovljeno prvotno podjetje KONO d.o.o., ki pa ga je leta 2001 nadomestilo podjetje KONO-B d.o.o.Dejavnosti družbe so svetovanje, izdelava projektne dokumentacije, revidiranje projektne dokumentacije in nadzor s področja komunalne in cestne infrastrukture.

Projektno dokumentacijo za faze IDZ, IDP, PGD, PZI in PID izdelujemo za naslednja področja:
1. vodovodno omrežje
2. specialni objekti na vodovodnem omrežju (vodohrami, prečrpalnice)
3. hišni vodovodni priključki
4. kanalizacijsko omrežje
5. hišna kanalizacija in kanalizacijski priključki
6. črpališča in male čistilne naprave
7. elektokabelska kanalizacija
8. cestno omrežje s prometno ureditvijo, cestni priključki
9. zunanje in prometne ureditve poslovnih in zasebnih objektov
10. uskladitveni zbirniki komunalnih vodov
11. vodenje projekta in izdelava vodilne mape projektne dokumentacije

Projektno dokumentacijo za ostalo komunalno infrastrukturo (telekomunikacijska omrežja, elektroenergetska omrežja, plinovodna omrežja in omrežje javne razsvetljave), kot naši podizvajalci, izdelujejo za to usposobljena podjetja, s katerimi sodelujemo že vrsto let.

Ostale dejavnosti, ki jih izvajamo:
1. nadzor gradnje komunalne in cestne infrastrukture,
2. revidiranje projektne dokumentacije,
3. svetovanje s področja komunalne in cestne infrastrukture

Naši naročniki so občine, lokalne skupnosti, kunalna podjetja, investicijska podjetja in posamezniki.

VIZITKA

podjetje: KONO-B, svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor
gradbenih objektov, d.o.o.
naslov: Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana
davčna št.: SI 28327047
matična: 1662376000
zavezanec za DDV: DA
direktor: Miha Kočevar
prokurist: Beno Kočevar
telefon: 01 5442 525, 051 363 406
faks: 01 5404 499
leto ustanovitve: 2001
transakcijski račun: IBAN 0313 7108 7553 169 Odprt pri SKB d.d.